Pochylenie Katowice

Pochylenie jest parametrem zauważalnym podczas obserwacji pojazdu z przodu, lub z tyłu. Jeżeli koło jest pochylone na zewnątrz to mamy dodatnie pochylenie, w przeciwnym wypadku mamy do czynienia z pochyleniem ujemnym. Przy dodatnim pochylenia koła odbiegają od siebie w czasie jazdy, natomiast przy pochyleniu ujemnym zbliżają się do siebie. Podczas pomiaru pochylenia koła powinny znajdować się w położeniu do jazdy na wprost. Pochylenie koła jest mierzone w stopniach.


pochylenie Katowice