Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy Katowice

Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy jest to kąt odchylenia sworznia zwrotnicy od pionu w stosunku do linii środkowej pojazdu. Linie służące do pomiaru pochylenia koła i kąta pochylenia sworznia zwrotnicy przecinają się. Jeżeli kąt przecięcia znajduje się poniżej płaszczyzny jezdni to mamy do czynienia z dodatnim promieniem zataczania, jeżeli powyżej płaszczyzny jezdni to występuje ujemny promień zataczania. Mały promień zataczania powoduje lepszą stabilność podczas prowadzenia samochodu.


Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy Katowice