Geometria kół Katowice

Pod tym pojęciem kryje się wszystko to co tyczy ustawienia kół, tzn.:

1)zbieżność
2) kąt pochylenia kół
3) kąt pochylenia sworznia zwrotnicy
4) kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
5) różnica kątów skrętu kół
6) nierównoległości osi
7) wysokość podwoziaPORADY:

Geometria kół Katowice