Diagnostyka podwozi Katowice

Pod tym pojęciem kryje się wszystko to co tyczy się elementów jezdnych samochodu.
Np.
- śladowość kół,
- oś symetrii,
- odchylenie od osi symetrii,
- nierównoległość osi itp.PORADY:

Diagnostyka podwozi Katowice